Support
Healthy Living
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

4ไล้ฟ์ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ไตร-แฟกเตอร์ ฟอร์มูล่า

วันที่: 26-03-2019

 

 

 

 

Transfer Factor กระปุกสีฟ้า

 

 

 

 

 

ใช้เพื่อปรับสมดุลของภูมิคุ้มกัน และเพิ่มประสิทธิภาพของระบบภูมิคุ้มกันให้สูงขึ้นถึง 283%

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนประกอบ : ที่สำคัญโดยประมาณ ปริมาณใน 2 แคปซูล

 

  1.        มิลด์โปรตีน ไอโซเลท 210 มก.(ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ จากนำ้นมเหลืองวัว)

 

  1.        โปรตีนจากไข่แดง 90 มก.(ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ จากไข่แดงไก่)

 

 

 

 

วิธีใช้ : ใน 2 แคปซูลมี ทรานสเฟอร์ แฟคเตอร์ (TF) บรรจุอยู่ 300 มก. รับประทานวันละ 2 แคปซูลในคนที่

 

ร่างกายปกติ ก่อนอาหารอย่างน้อย 30 นาที

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ นายสัตวแพทย์ดุสิต T.087-2307042

 

 

 

 

 

 

              ทรานสเฟอร์ แฟคเตอร์ จึงเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ทุกคนควรได้รับประทาน เพื่อปรับสมดุลของ

 

ภูมิคุ้มกันร่างกายให้เป็นปกติ

 

 

 

 

 

 

               ทรานสเฟอร์ แฟคเตอร์ จึงเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ทุกคนควรได้รับประทาน เพื่อ

 

ปรับสมดุลของภูมิคุ้มกันร่างกายให้เป็นปกติ

 

คุณประโยชน์ :

 

       ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกาย ทำให้สุขภาพแข็งแรงดี ไม่เจ็บป่วง่าย

 

 

       ปรับสมดุลของระบบภูมิคุ้มกัน

 

       สามารถเพิ่มการทำงานของระบบภูมิคุ้มกั นของร่างกายได้ถึง 283%

 

     สารสกัด นาโน-แฟคเตอร์ (Nano-Factor) ยังช่วยส่งเสริมการทำหน้าที่อย่าง

 

เหมาะสมของระบบภูมิคุ้มกัน ทำให้การสั่งการและควบคุมระบบภูมิคุ้มกัน มีความ

 

เฉลียวฉลาดมากขึ้น เซลล์ภูมิคุ้มกันของคุณจะรับรู้ได้ดีขึ้นว่า เมื่อไรที่ควรแสดงออก? 

 

 จะแสดงออกอย่างไร?  และเมื่อไรที่ควรจะหยุดพักได้?

 

     การสกัดทรานสเฟอร์ แฟคเตอร์ ของ 4Life จากน้ำนมเหลืองของวัวและไข่แดง

 

ได้รับการคุ้มครองโดยการจดสิทธิบัตรของประเทศสหรัฐอเมริกา

 

   การศึกษาทางคลินิค แสดงว่า ทรานสเฟอร์ แฟคเตอร์ ไตร-แฟคเตอร์ ฟอร์มูล่า

 

 (ฝาสีฟ้า) สามารถเพิ่มการทำงานของเซลล์นักฆ่าตามธรรมชาติ (Natural Killer

 

 Cell:NK cell) ได้ถึง283% เหนือกว่าค่าพื้นฐาน และนาโน แฟคเตอร์ ก็กระตุ้นการ

 

ทำงานของ T-cell ในการปรับปรุงความสามารถของระบบภูมิคุ้มกันให้อยู่ในภาวะ

 

สมดุลได้เป็นอย่าง ดียิ่ง

 

ทรานสเฟอร์ แฟคเตอร์ เป็นสารอาหารตัวแรกที่กระทรวงสาธารณสุขของประเทศรัสเซีย อนุมัติ

 

ให้ใช้ในโรงพยาบาลและคลินิคอย่างเป็นทางการ

 

 (หมายเหตุ:การใช้ทรานสเฟอร์ แฟคเตอร์ ไม่ใช่ยารักษาและผลการใช้ ของแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกัน)
 
 

 

สอบถาม รายละเอียด เกี่ยวกับ Transfer Factor ในการเสริมภูมิคุ้มกัน และเสริมสุขภาพ
หรือ ปัญหา  ที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกัน ได้ที่
T....